Salgsbetingelser

Alle produktpriser er oppgitt inkl. mva. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring på vårt nettsted som følge av prisendringer fra våre produsenter. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft.

Våre tilbud gjelder så lenge lageret rekker.

 

Transportskade og forsikringer

Transportforsikring inngår. Om det mot formodning oppstår en transportskade på produktet på vei hjem til deg står vi for forsikringen og leverer et nytt produkt/-del snarest mulig.

Husk alltid å kontrollere varene nøye for skader ved mottagelse. Undersøk også grundig for eventuelle skjulte skader – det kan være skjulte skader selv om emballasjen ser hel ut. Skader skal fortrinnsvis registreres på fraktbrev eller lignende, og bekreftes av sjåfør. Send alltid bilder av skade og en enkel forklaring via dette skjemaet omgående når skade oppdages. Husk at absolutt siste frist for å melde transportskader er 7 dager fra sendingsdato. Dette gjelder også for skjulte skader. Etter disse 7 dagene så vil dessverre reklamasjoner forbundet med transportskade bli avvist. Dette er regler som praktiseres av alle større transportører, og er iht. Lov om Vegfraktavtaler § 40, samt NSAB2000 § 29 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser).

 

Reklamasjon

Før feil meldes til Skjærgaard AS, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold fra kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Skjærgaard AS har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Skjærgaard AS via dette skjemaet slik at Skjærgaard AS kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Skjærgaard AS melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Feil/mangler pga. feilmontering eller lignende dekkes i sin helhet av kunden.

Alle feil/mangler, dersom fabrikkasjonsfeil og som er innenfor garantitiden, skal meldes inn av kunden selv via dette skjemaet. Ved en evt. tvist vil Skjærgaard AS følge Forbrukertvistutvalgets avgjørelse.
Varens tilstand, når du sender den retur

Manglende original emballasje kan muligens utgjøre en verdiforringelse, så for å være sikker på å kunne motta alle penger i retur anbefales det at varen returneres i original emballasje.

 

Avhjelp

Skjærgaard AS skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Skjærgaard AS, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Skjærgaard AS, betaler ikke Skjærgaard AS disse utgiftene.

 

Rett til å tilbakekalle

Når produkter kjøpes på Nettstedet, har Kunden en 14-dagers angrerett i samsvar med gjeldende angrerettlov og forbrukervernlovgivning. Det betyr at Kunden har rett til å kansellere ethvert kjøp ved å gi melding om dette innen 14 dager fra da Kunden eller hans/hennes representant mottok det bestilte produktet (angrerettsfristen). Dersom Kunden vil angre et kjøp på Nettstedet, skal Kunden sende en klar og tydelig melding til Skjærgaard før angrefristen utløper. Kunden må i beskjeden oppgi sitt navn og sin adresse og annen relevant informasjon, for eksempel bestillingsreferanse, fakturanummer og navnet på produktet. Hvis Kunden ikke ønsker å bruke den forannevnte beskjeden, skal Kunden kunne bruke standardformularet for angreretten utstedt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, se link her. Dersom du benytter deg av angreretten må du selv dekke fraktkostnadene. Kunden har også rett til å bruke angreretten på brukt vare mot en verdireduksjon. Du kan henvende deg til oss vedr. angrerett ved å kontakte oss på tlf 32 12 14 16 eller kontakt oss skriftlig ved å gå inn på "Kunderservice" knappen nede i venstre hjørnet.

 

365 dagers åpent kjøp

Vi tilbyr 365 dagers åpent kjøp på våre produkter. Ønsker du å returnere vare og utnytte ditt åpent kjøp kan du ta kontakt med oss på telefon eller epost. Med retur må varen være i ny tilstand (ubrukt) og i originalemballasje. Fraktkostnader for retur må du selv dekke.

 

Gavekort

Gavekort har en gyldighetsperiode på inntil 1 år fra utstedelsesdato.

 

Salg til mindreårige

Skjærgaard AS inngår ikke avtaler med mindreårige uten foresattes godkjenning. Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 15 år, kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.

 

Ekstraordinære forhold

Skjærgaard AS er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Skjærgaard AS side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

 

Salgspant/Betalingsvilkår

Skjærgaard AS har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

 

Endring i vilkårene

Skjærgaard AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

Er Skjærgaard AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Skjærgaard AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

 

Personopplysninger og Cookies

Når du handler på Skjargaard.no trenger vi navn, adresse og e-post. Dette er nødvendig for å kunne sende din bestilling til riktig leveringsadresse og kontakte deg hvis det skulle være behov. Vi er pålagt å oppbevare informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell garanti-/returhåndtering. Denne historikken slettes ikke. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også IP-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Du har rett til innsyn i dine registrerte personalia og retting av disse. Du finner dette på "Min side".

Våre betalingssider/checkout løsning er levert av Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden) og benytter informasjonskapsler/cookies for å levere deg den beste mulige, skreddersydde, online opplevelsen når du benytter Klarnas checkout. Hvilke cookies og hvilket formål de har kan du lese mer om her.

 

Betalingsalternativer:

Informasjon om våre betalingsalternativer finner du her.

 

Informasjonskapsler (Cookies):

Cookies er en tekststreng som blir lagret fra din PC når du besøker Skjargaard.no. Denne er nødvendig når du skal registrere deg og gjennomføre et kjøp (det er mulig å se på produkter uten å bruke cookies).

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata om hvilke kategorier og produkter våre kunder klikker eller søker på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter på nettsidene. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging.

 

Guiding: Akseptere og slette Cookies i din egen nettleser
Personopplysninger til tredjepart:
Skjærgaard AS selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Utenforstående kan bare få innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for Skjærgaard. I slike tilfeller inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten, i tillegg vil Skjærgaard alltid bestemme hvordan behandlingen av opplysningene skal foregå. Skjærgaard AS ved administrerende direktør er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor.
 Ovennevnte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Skjærgaard AS. Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Skjærgaard AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.